Ring oss: +47 22 76 92 00 - Epost: admin@tks.no
Vi tar oppdraget!

Kompetanse.


Prosjektering

Våre prosjektingeniører har lang erfaring med prosjektering innen Tele og Offshore. Vi utarbeider detaljerte underlag som innbefatter alle fagområder.


Site Acquisition

Vårt SA team har stor kapasitet og lang erfaring fra området. Våre akkvisitører er eksperter på fremforhandling av avtaler til avtalt tid og kost.


Radioplanlegging

Vi har radioplanleggere med RAN erfaring, og kompetanse innen de fleste teknologier som GSM, UMTS og LTE


Mekanisk

TKS har siden 1976 vært med på mange av de største offshore prosjektene nasjonalt og internasjonalt. Offshore er, og har vært en sentral og viktig del av firmaets virksomhet.


Elektro

Vi utfører planlegging, prosjektering og utarbeider planunderlag for kraftforsyning, elektriske installasjoner, data, adgangskontroll mm.


Bygg & Anlegg

Våre bygningsingeniører utarbeider konstruksjonstegninger for bygg og andre konstruksjoner i stål, betong og tre. Vi har også lang erfaring med byggemeldinger og dokumentasjon for øvrig. De behersker de fleste aktuelle tegneverktøy.


Elkraft

Våre elkraftingeniører kan ta ansvar for planlegging, vedlikehold og installasjon av elektriske anlegg. De har erfaring fra en rekke store utbyggingsprosjekter, og kan inngå i alle faser av prosjektets syklus.


Piping

Vi utarbeider flow diagrammer, P&I diagrammer, design og konstruksjon av rørsystemer, pipe routing og pipe support.


Beregning og Analyser

Våre ingeniører utfører alt fra enkle håndberegninger til avanserte analyser vha ANSYS og STAD. Vi behersker også simulerings- og analyseverktøyene i SolidWorks.


Stålkonstruksjoner

Vi har lang erfaring med konstruksjon og modellering av stålkonstruksjoner, herunder stålprofiler, stålplater, sveisesymboler og styrkeberegning.


Produksjonskontroll


innkjøp og kostkontroll

Back to Top

Login