Ring oss: +47 22 76 92 00 - Epost: admin@tks.no
Vi tar oppdraget!

United Nation Global Compacts.

TKS AS har forpliktet seg til å drive sin virksomhet etter United Nation Global Compacts 10 prinsipper. Prinsippene er styrende for hvordan virksomheten forholder seg til menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon. Under finner du en oversikt over prinsippene, samt våre tiltak for å overholde dem. Alle våre ansatte er innforstått med prinsippene, tiltakene , samt forpliktelsen til å overholde dem i sin arbeidsutøvelse.
The Global Compact asks companies to embrace universal principles and to partner with the United Nations. It has grown to become a critical platform for the UN to engage effectively with enlightened global business.
UN Secretary-General Ban Ki-moon

Global Compacts ti prinsipper

 

Menneskerettigheter

 • Prinsipp nr. 1 – Bedriften skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter.
  Hos oss har alle våre ansatte de samme rettigheter ihht menneskerettighetene.
 • Prinsipp nr. 2 – Bedriften skal påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene.
  Vi har skriftlige avtaler med våre underleverandører om at de skal følge norsk lov samt menneskerettighetene.

Standarder for arbeidslivet

 • Prinsipp nr. 3 – Bedriften skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis.
  Vi respekterer de ansattes frihet til å organisere seg. 
 • Prinsipp nr. 4 – Bedriften skal sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes.
  Vi tar avstand fra tvangsarbeid. Vi krever at alle våre underleverandører ikke benytter seg av tvangsarbeid.
 • Prinsipp nr. 5 – Bedriften skal sikre at barnearbeid reelt avskaffes.
  Vi tar avstand fra barnearbeid. Vi krever at alle våre underleverandører ikke benytter seg av barnearbeid.
 • Prinsipp nr. 6 – Bedriften skal sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.
  Vi godtar ingen form for diskriminering eller trakassering på arbeidsplassen

Miljø

 • Prinsipp nr. 7 – Bedriften skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer.
  Vi optimaliserer vår bruk av energi, minimerer avfallsmengden og driver aktiv kildesortering av avfall.
 • Prinsipp nr. 8 – Bedriften skal ta initiativ til å fremme økt miljøansvar.
  TKS AS kjøper CER-kvoter som er utstedt av FNs Clean Development Mechanism Executive Board, for å nullstille bedriftens CO2-forbruk innenfor energi og transport. 
  I 2014 går TKS AS over til å bli en papirløs bedrift der all informasjon lagres og distribueres elektronisk.
 • Prinsipp nr. 9 – Bedriften skal oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi.
  Vi fremmer resirkulasjon av materialer og bruker fornybare naturressurser så langt det er mulig. Vi har tilrettelagt for lading av EL-biler på arbeidsplassen.

Bekjempelse av korrupsjon

 • Prinsipp nr. 10 – Bedriften skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser.
  Ingen i TKS AS verken gir eller tar i mot gaver av upassende størrelse eller andre fordeler, som kan anses som en intensjon om å påvirke beslutningsprosesser. Vi forholder oss til statens satser i denne sammenheng.
Back to Top

Login